Eesti    English

Loosimise tingimused

 1. Uuringut viib läbi ja loosimist korraldab UX Estonia kaubamärgi all tegutsev kasutajakogemuse disaini ja uuringu ettevõte UX Advisors OÜ (edaspidi Korraldaja). 
 2. Loosimises saavad osaleda kõik täisealised, kes täidavad ära uuringu küsitluse ja avaldavad loosimises osalemiseks soovi täites küsitluses ära vastava e-posti lahtri. 
 3. Uuringu käigus kogutud e-posti aadresse kasutatakse üksnes loosimise korraldamiseks ning loosimise tulemustest teavitamiseks. 
 4. Korraldaja kustutab salvestatud e-posti aadressid uuringu süsteemist 30 päeva jooksul loosimise toimumisest. 
 5. Välja loositakse kolm 25.- € väärtuses Partner kinkekaarti. 
 6. Auhindade loosimine toimub hiljemalt 14.12.2022.
 7. Võitjatega võetakse ühendust e-posti teel hiljemalt 16.12.2022.
 8. Auhindu väljastatakse kuni 31.12.2022.
 9. Kui võitja ei reageeri temale saadetud e-kirjale hiljemalt 31.12.2022, kuulub auhind alates 1.01.2023 mitte välja andmisele antud võitjale. Korraldaja jätab õiguse seejärel auhinda kasutada, vastavalt oma soovile.
 10. Registreerudes kinnitavad osalejad, et Korraldaja võib kasutada nende isiklikke andmeid võitjate väljaselgitamiseks.
 11. Korraldaja ei vastuta osalejatele auhindade loosimisest või auhindade kätteandmisest kõrvalejäämise eest, kui osaleja on eiranud loosimise tingimusi, esitanud Korraldajale osalisi või ebatäpseid andmeid või kui Korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga 14 päeva jooksul kontakti saada või auhinda üle anda.
 12. Auhinda ei asendata teist liiki auhindadega ega hüvitata rahas, v.a. juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga Korraldaja otsusel.
 13. Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada loosimine ja lõpetada auhindade väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt loosimises registreeritud osalejatele e-kirja teel.
 14. Kõik pretensioonid seoses loosimise korraldamise ja/või läbiviimisega palume saata kirjalikult Korraldaja e-mailile info@uxestonia.ee. Pretensioonid vaadatakse läbi hiljemalt 14 päeva jooksul.
 15. Kõik uuringust ja loosimisest tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele.
 16. Loosimises ei või osaleda Transpordiameti ja UX Estonia töötajad ja nende perekonnaliikmed.