Eesti    English
Esinemine Äripäeva konverentsil.
UX disaini koolituse tegus päev.
Räägin koolitusel UX ja UI parimatest praktikatest.
Kasutajakogemuse uuringu läbiviimine lennujuhtidega.
Äripäeva e-kaubanduse konverentsil tutvustan näiteid heast ja parandamist vajavast disainist.
Kogemuste jagamise kohtumine meie kontoris. Külas oli Nortali tegus tiim.
Selle laua taga sünnivad kasutajaliidesed nii väikestele kui ka suurtele ekraanidele.

Artur Puiste CV

Rohkem kui 10 aastat kogemust kasutajast lähtuvate digitaalsete teenuste disainimisel.

UX Estonia, tiimijuht, UX / UI disainer, kasutajakogemuse ekspert ja uurija, koolitaja
03.2013 – tänaseni

Disainin kasutajasõbralikke digitaalseid teenuseid: portaalid, äpid, iseteenindused, infosüsteemid, e-poed, veebilehed ja eriotstarbelised tarkvarad.  

Mul on hea meel disainida lahendusi suurtele ja väikestele, kiirelt kasvavatele ja ambitsioonikatele, olulisi teenuseid ja kogemusi pakkuvatele ettevõtetele ja asutustele, nt Playtech, Symantec, G4S, Fitlap, Itella, Ekspress Grupp, Coop, Eesti Pank, EAS, Majandusministeerium, Lennuliiklusteenindus, KV.ee, Osta.ee, Riigikantselei, Aasa, Horticom, TextMagic, Avis, Maxima, RecruitLab, Thorgate, Elisa jt.

Minu disainiprotsessi olulisteks osadeks on prototüüpimine, kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed kasutajauuringud, kasutajakogemuse eksperdi auditite läbiviimine, väljakutsete lahendamine töötubade formaadis jt meetodid. 

Koolitan kasutajakogemuse disaini teemadel nii eesti kui inglise keeles.

Minu koolitustel osalevad toredad inimesed mitmetest ettevõttetest ja asutustest, nt Swedbank, Tele2, Telia, LHV Pank, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, If Kindlustus, Eesti Energia, Registrite ja infosüsteemide Keskus, Cybernetica, Justiitsministeerium, Mooncascade, Tallinna Vesi jt.

Telia Eesti, kasutajakogemuse valdkonna juht
01.2012 – 06.2017

Mul oli hea meel anda oma panus Telia kasutajakogemuse valdkonna kujunemisel. Mul avanes hea võimalus luua ise endale töökoht ning juhtida kasutajakogemuse valdkonda.

Aitasin turule tuua uusi teenuseid ja muuta lihtsamaks ja mugavamaks olemasolevaid. Telia andis hea kogemuse portaalide, iseteeninduste, veebilehtede, TV-teenuste, äppide, targa kodu lahenduste ja e-poodide disainimisel.

Telia Eesti, tootejuht
11.2008 – 12.2011

Portaalide, TV-teenuste ja targa kodu lahenduste arenduste ja pakutava kliendikogemuse juhtimine oli põnev ja häid elamusi pakkuv.

Eesti Päevaleht, projektijuht
01.2005 – 10.2008

Minu tööks oli eriväljaannete välja mõtlemine ja turule toomine nii paberil kui ka digitaalselt. Äge oli käivitada uusi ärisuundi.

KOOLID
Estonian Business School, Ärijuhtimise Bakalaureus
2005 – 2009
Talinna Tondiraba Keskkool
1993 – 2005
SERTIFIKAADID / TUNNISTUSED
Certified UX professional, Nielsen Norman Group
2014
Programming basics, University of Tartu
2016
Design Sprint Masterclass Certificate, AJ&Smart 
2023
TÄIENDKOOLITUSED / KONVERENTSID / ÜRITUSED
User Experience (UX) Design For Engagement, Susan Weinschenk, Ph.D.
2016
Smart Responsive Interface Design Patterns, Smashing Media
2017
Dirty Little Tricks From The Dark Corners of eCommerce, Smashing Media
2018
Disainmõtlemise Konverents, DesignMinds
2018
World Usability Day, Tallinn University, EstCHI, Trinidad Consulting
2019
Design Thinking Workshop, Doberman
2019
World Usability Day, Tallinn University, EstCHI, Trinidad Consulting
2020
Base Camp Deep Work hackathon, Palo Alto Club
2021
E-kaubanduse Konverents, Äripäev
2022
Digiligipääsetavuse koolitus, Eesti Disainikeskus
2022
Design Sprint Masterclass, AJ&Smart
2023

Lisaks igapäevasele praktilisele tööle UX / UI valdkonnas arendan oma kompetentse läbi erialase kirjanduse lugemise: erialased raamatud, uuringud, blogid, artiklid, disainisüsteemide juhised. Olulisel kohal on ka erialased videokanalid ja taskuhäälingud.