Eesti    English

Kasutajast lähtuva disainiprotsessi teostamine aitab luua kasutajasõbralikke digiteenuseid

Koolitaja Artur Puiste jagamas teadmisi UX / UI disaini koolitusel.

Möödunud nädalal, esmaspäeval ja teisipäeval, UX / UI disaini koolitusel, oli osalejatel hea võimalus teostada digitaalse kasutajakogemuse loomise tegevusi, kasutades disainiprotsessis vajalikke meetodeid, just neid oskusi, mis on UX / UI designer’i töö igapäeva osaks.

Koolituse jooksul said osalejad teha praktilisi tegevusi kasutajate vajaduste mõistmisel, prototüüpide loomisel ja testimisel ning interaktiivsete kasutajaliideste disainimisel.

UX / UI disaini parimate praktikate rakendamine on kriitilise tähtsusega osa paljude digiteenuste arendamisel, aidates turule tuua lahendusi, mis vastavad lõppkasutaja ootustele ja vajadustele.

Miks peaks disainima teenuseid kasutaja vajadustest lähtuvalt?

Hea kliendikogemus viib lojaalsuseni

Kui sinu teenus on disainitud kasutaja vajadustest lähtuvalt, on suurem tõenäosus, et kasutajad kogevad teenuse tarbimisel rohkem rahulolu, mis omakorda viib suurema kliendi lojaalsuseni. Kasutajad hindavad ettevõtteid, kes võtavad arvesse nende vajadusi ja soove ning loovad ja täiustavad selle põhjal enda teenuseid.

Konkurentsieelise loomine

Kui sinu teenus on sinu heast konkurendist lihtsamini ja mugavamalt kasutatav võib see anda sinu ettevõttele olulise eelise. Vahel on eelis peidus ka teatud teenuse osade paremini välja mängimises, näiteks, kuidas on üles ehitatud teenuse kasutuselevõtu teekond, veebilehe navigatsiooni loogilisus, kasutajale vajaliku info leidmise lihtsus, selge hinnastamise loogika jne.

Väheneb kulu arendusele

UX / UI disaini meetodite kasutamine aitab varakult avastada kohti, mis vajavad sinu teenuse puhul kasutaja vaates paremaks muutmist. Mida varem sa kitsaskohti avastad, näiteks juba prototüüpimise faasis, seda vähem kulub pärast aega ja raha ringi tegemisele arenduses.

Paremate otsuste tegemine

Enda teenuse kasutajakogemuse testimine kasutajatega annab vahetu võimaluse näha ja kogeda selle tarbimist läbi kliendi silmade. Kasutajakogemuse testimise abil on võimalik tuvastada nii tugevusi kui ka parandamist vajavaid kohti veebilehel, e-poes, infosüsteemis jt digiteenustes. Testimise abil saad teha otsuseid, mida enda digiteenuses paremaks muuta ja mis tugevusi säilitada.

UX Estonia on digitaalse kasutajakogemuse disaini, uuringute, konsultatsiooni ja koolituse ettevõte.

Kui vajad abi portaali, äpi, veebilehe, iseteeninduse, e-poe, infosüsteemi vm digilahenduse loomisel või testimisel, võta meiega ühendust.

Kui soovid osa võtta mõnest meie koolitusest, vaata käimasolevaid koolitusi.

Et olla kursis UX ehk kasutajakogemuse valdkonnas toimuvaga, saada mõtteid ja nippe kasutajakogemuse edendamiseks, võid liituda meie uudiskirjaga. Me ei spämmi!