Eesti    English

UX / UI disaini koolitus

Koolitus klassiruumis + e-õpe

Soovi korral võid koolitusel osaleda ka e-õppes, võttes osa järgnevatest kursustest: Kasutajakogemuse (UX) disaini kursus ja UX/UI disain Figma tarkvaraga.

Kasutajakogemuse (UX) ja kasutajaliidese (UI) disaini oskus on tööturul aina kasvavas nõudluses. Seda põhjusel, et hästi läbimõeldud ja lihtsalt kasutatavad digiteenused loovad ettevõtetele olulise konkurentsieelise ning aitavad kokku hoida asjatuid kulutusi arenduste ringi tegemisele. UX/UI koolitus annab sulle esmased oskused, kuidas kasutajaliidese disain hästi toimima panna ja luua kliendile parim kasutajakogemus.

Koolituse käigus saad ennast UX/UI disainerina proovile panna omandades vajalikud teadmised ja oskused, kuidas veebilehti, äppe, portaale, infosüsteeme jm digiteenuseid paremaks muuta ning ideest valmis lahendusi disainida.

Kui tulevikus UX disainerina töötad, siis on hea teada:

  • Et iga euro, mis on kasutajakogemuse parandamisele kulutatud võib ettevõttele tuua tagasi kuni 100 eurot rohkem.
  • 80% klientidest on nõus parema kasutajakogemuse eest rohkem maksma.
  • 70% ärijuhtidest leiab, et hea kasutajakogemus on konkurentsieeliseks.

Allikas: UX Planet

Koolituse teemad

1. päev 10:00 – 16:15
2. päev 10:00 – 16:15
Klassiruumikoolitusele järgneb e-õpe

Figma prototüüpimise ja disainitarkvara oskuste heaks omandamiseks järgneb klassiruumikoolitusele Figma tarkvara e-õppe kursus (3 akadeemilist tundi) ja iseseisev töö (5 akadeemilist tundi). Kursuse võid endale meelepärases tempos läbida 14 päeva jooksul.

Koolituse maht

14 akadeemilist tundi koolitust klassiruumis.

8 akadeemilist tundi koolitust e-õppes (3 ak. tundi järelvaadatavaid videoloenguid ja 5 ak. tundi praktilist iseseisvat tööd).

Kokku: 22 akadeemilist tundi. 

Koolituse õpiväljundid

Kursuse edukal lõpetamisel tunned UX/UI disaini protsessi. Mõistad kasutajast lähtuva disaini etappe, UI disaini printsiipe, disainisüsteeme ja WCAG lähtekohti. Tead, millest kasutajakogemus koosneb, kuidas seda analüüsida ja kasutajatega testida. Oskad luua prototüüpe nii paberil, Balsamiq, Marvelapp kui ka Figma tarkvaraga. Oled valmis UX/UI disainerina alustama.

Koolitaja ja mentor

Artur Puiste, UX / UI disainer ja kasutajakogemuse ekspert, UX Estonia kaasasutaja.

Arturil on rohkem kui 10 aastane kogemus kasutajakogemuse valdkonnas. Artur on loonud lahendusi suurtele ja väikestele, kiirelt kasvavatele ja ambitsioonikatele, olulisi teenuseid ja kogemusi pakkuvatele ettevõtetele ja asutustele, nt Playtech, Symantec, G4S, Fitlap, Itella, Ekspress Grupp, Coop, Eesti Pank, EAS, Majandusministeerium, Lennuliiklusteenindus, KV.ee, Osta.ee, Riigikantselei, Aasa, Horticom, TextMagic, Avis, Brain Twin, Maxima, RecruitLab, Thorgate, jt.

Vaata Arturi CV-d.

Kellele on koolitus suunatud?

Koolitusele on oodatud kõik, kes soovivad omandada põhiteadmisi digitaalse kasutajakogemuse ja kasutajaliidese disainist. Koolitus ei eelda valdkonna spetsiifilisi teadmisi. Vajalik arvuti ja interneti kasutamise oskus tavakasutaja tasemel. Valmidus õppida uusi internetipõhiseid programme.

Kus koolitus aset leiab?

Tallinnas, Ülemiste City’s, aadressil Lõõtsa 5, Tallinn.

Kui palju koolitus maksab?

960.- € + KM (hind koos käibemaksuga: 1 152.- €).
Sisaldab tasuta parkimist, lõunasööki igal koolituse päeval ning vahepaladeks sooje jooke koos küpsistega.

Registreeri koolitusele!

Hind: 960.- € + KM (hind koos käibemaksuga 1 152.- €) / osaleja

Kuidas toimub õppijate täienduskoolitusele vastuvõtt?
Õppija saab koolitusele registreeruda veebilehel oleva registreerimisvormi kaudu. 

Mis seadmega kursusel osaleda?
Kursusel osalemiseks on vaja arvutit. Võib kaasa võtta nii enda arvuti kui ka kasutada klassiruumis olevat arvutit.

Mis tasemel arvutikasutuse oskus peab õppijal kursusel osalemiseks olema?
Vajalik arvuti kasutamise oskus tavakasutaja tasemel. 

Kuidas toimub õppetasu maksmine ja sellest vabastamine?
Õppetasu maksmine käib meie poolt esitatud arve alusel enne õpingute alustamist. Õppetasust vabastamise võimalusi hetkel ei ole võimalik pakkuda.

Milline on õppetasu tagastamise tingimused ja kord? 
Õppetasu tagastatakse juhul kui õpingud jäävad ära meist tulenevatel põhjustel, nt koolitaja haigestumine või muu mõjuv põhjus, mille puhul koolitaja ei saa koolitust läbi viia. 

Kas koolituse osaleja saab diplomi?
Koolituse edukal läbimisel väljastatakse õppijale tunnistus. Tunnistuse saamise eelduseks on osalemine koolitusel, praktiliste tööde arvestatud sooritus. Praktiliste tööde vastavust õpitulemustele hindab koolitaja. Juhul kui õppija õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ei saavuta, väljastatakse õppijale tõend saavutatud õpiväljundite ulatuses.  

Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
Õppekavade kvaliteedi tagame koostöös koolitajatega, kes on oma valdkonna praktikud, töötades kohalike ja rahvusvaheliste ettevõtete kasutajakogemuse kujundamisel. See võimaldab õppijatele edasi anda viimase aja teadmisi ja trende. Õppekavade sisu vaadatakse üle ning kohendatakse vastavalt turuolukorrale vähemalt 1 kord aastas. 

Täienduskoolituskursusega seotud koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
Koolituse läbiviijateks peavad olema kasutajakogemuse valdkonna praktikud, kes on selles valdkonnas aktiivselt tegevad kasutajakogemuse disaini ja uuringute vallas. Koolitajate vastavust valdkonnas tegutsemisele kontrollitakse vähemalt 1 kord aastas. 

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
Klassiruumi õppe puhul kasutatavad ruumid peavad olema hästi ventileeritud ja loomuliku valgusega. Ruumis peavad olema tehnilised vahendid koolituse läbiviimiseks: arvuti, projektor/teler, klikker, paberid, pastakad, mugavad lauad ja toolid. 

Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord
Peale igat koolitust kogutakse elektroonilise küsimustiku kaudu kõigi õppijate tagasisidet. Tagasiside on oluline osa nii õppekava kui ka koolitajate hindamisel.

Mis on antud täiendkoolituse õppekavarühm?
Õppevaldkond: Informatsiooni ja kommunikatsioonitehnoloogiad. Õppesuund: Informatsiooni ja kommunikatsioonitehnoloogiad. Õppekavarühm:  Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs.