Eesti    English

Kuidas äpis kasutajate tagasisidet küsida?

Üsna tihti on seda küsimust meie käest küsitud. Praktikaid ja lähenemisi on mitmeid, kuid viimase aja üks parimaid näiteid tagasiside küsimise osas on F-Secure äpp Freedom.

Enne kui Freedomit lähemalt uurima hakkame, on oluline märkida, et kasutajad saavad tagasisidet anda ka vastava platvormi rakenduse poes – Google Play, App Store, Windows Phone Store.

Kasutaja saab anda äpile 5 palli süsteemis hinde ning soovi korral lisada kommentaari.

Üsna tihti lahendataksegi tagasiside küsimine nõnda, et kasutaja suunatakse äpist rakenduse poodi.

Poes olev hinne on väga hea indikaator äpi üldise olemuse kohta. Hindega kaasas käiv kommentaar aitab teada saada, miks kasutaja ühte või teistpidi hindas.

Poest tuleva tagasiside tugevus on ka selle nõrkus. Tagasiside võib olla üsna üldine ning oluliste otsuste tegemiseks jääb infost puudu – nt mis uusi funktsionaalsusi kasutaja ootaks, miks kasutaja mõnda funktsionaalsust ei kasuta jne.

Kui sul on kasutajale täiendavaid küsimusi, siis on heaks võimaluseks vastava küsimustiku koostamine.

Meie kogemus näitab, et kasutajad reageerivad täiendava tagasiside küsimisele väga hästi. Eriti siis, kui tagasiside palves on välja toodud, et kasutaja tagasiside aitab rakendust paremaks muuta.

Küsimustiku puhul on oluline meeles pidada, et see peab olema võimalikult lühike ning mitte kasutajat liigselt koormav.

Millal on õige aeg tagasiside küsimiseks? See oleneb küsimustiku sisust ning sellest, kelle käest tagasisidet oodatakse – nt uus või püsikasutaja, mõne spetsiifilise funktsiooni kasutaja jne.

Kindlasti ei tasu ainult ette hüppavate tagasiside üleskutsetega toimetada. Kasutajal peaks olema võimalus ka äpi menüüst tagasiside koht üles leida.

Eriti oluline on see bugide raporteerimiseks. Kui kasutajal ei ole mugavat võimalust probleemist teavitamiseks, siis ta seda reeglina ei tee ning halvema stsenaariumi korral loobub äpi kasutamisest.

Freedomi puhul on kogutav tagasiside jaotatud kolmeks – rakenduse hindamine, üldine tagasiside, küsimustik.

Rakenduse hindamise valiku puhul ei suunata kasutajat kohe poe keskkonda, vaid eelnevalt soovitakse aru saada, kuivõrd kasutaja rahul on.

Kui kasutaja ei ole rahul, ei suunata teda poodi, vaid avaneb küsimustik, mille abil püütakse kasutaja murest paremini aru saada.

Üldise tagasiside valiku puhul avaneb kasutaja seadmes e-posti äpp ning kasutaja saab F-Secure klienditoele kirja saata. See lahendus aitab teavitada tehnilistest probleemidest ja küsimusi küsida.

Küsimustiku valiku puhul kogutakse täiendavat tagasisidet kasutaja ootuste kohta kasutamisele, funktsioonidele jne.

Rakendusest kasutaja tagasiside küsimine on kahtlemata oluline. Kuid soovitame külge panna ka põhjaliku statistika tööriista, nt Google Analytics, nii on võimalik saada paljudele küsimustele vastused ilma kasutajate käest küsimata, nt äpis veedetud aeg, kasutatavad funktsionaalsused jne.

UX Estonia on digitaalse kasutajakogemuse disaini, uuringute, konsultatsiooni ja koolituse ettevõte.

Kui vajad abi portaali, äpi, veebilehe, iseteeninduse, e-poe, infosüsteemi vm digilahenduse loomisel või testimisel, võta meiega ühendust.

Kui soovid osa võtta mõnest meie koolitusest, vaata käimasolevaid koolitusi.

Et olla kursis UX ehk kasutajakogemuse valdkonnas toimuvaga, saada mõtteid ja nippe kasutajakogemuse edendamiseks, võid liituda meie uudiskirjaga. Me ei spämmi!