Eesti    English

Ligipääsetavuse audit

Ligipääsetavuse audit annab sulle ülevaate sellest, kas ja mis osades vastab sinu teenus, nt veebileht, e-pood, infosüsteem, äpp, TV-teenus, ligipääsetavuse nõuetele.

Leitud probleemide puhul sisaldab audit ka lahenduse ettepanekuid, et tuvastatud murekohad saaksid parandatud. 

Miks on ligipääsetavuse auditi teostamine ettevõttele ja asutusele oluline?

Regulatsioonidele ja standarditele vastavus

Ligipääsetavuse auditi läbiviimisel lähtume WCAG (Web Content Accessibility Guidlines) edukriteeriumitest, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivist EL 2019/882, Toodete ja teenuste ligipääsetavuse seadusest, Euroopa Liidu ligipääsetavusnõudeid hõlmavatest ligipääsetavuse standarditest, nt EN301549, ja ühtlasi ka parimast praktikast, mis tuleneb vastava sihtgrupi uuringutest.

NB! 2025. aasta 28. juunist jõustuvad Toodete ja teenuste ligipääsetavuse seaduse nõuded.

Selgus ja hea ülevaade

Auditi tulemusena mõistad, kas ja mis kohad vajavad ligipääsetavuse nõuetele vastamiseks parandusi sinu veebilehel, e-poes, iseteeninduses, äpis jt kanalites.

Asjalikud nõuanded ja lahenduste leidmine

Juurdepääsetavuse raportiga me ei tuvasta mitte ainult probleeme, vaid pakume neile ka vajalikke lahendusi.

Sihtgrupi vajadustega arvestamine toob uusi kliente

Ligipääsetavusega arvestamine võimaldab sinu teenust kasutada paljudel klientidel, sh erivajadustega inimestel. Tänu heale ligipääsetavusele on sinu teenus hästi kasutav nägemisvõime puudumise või piiratud nägemisvõime korral, värvitaju puudumisel, kuulmisvõime puudumise või piiratud kuulmisvõime puhul, kõnevõime puudumisel, piiratud käsitsemisvõime või jõu korral, seda nii inimese ajutisest kui ka püsivast erivajadusest tulenevalt.

Ligipääsetavus tagab hea kliendikogemuse

Ligipääsetavuse raporti ettepanekutest tulenevad nõuanded aitavad tõsta veebilehe üldist kasutajakogemust ja loovad paremat optimeeritust otsingumootorite (Google, Bing) jaoks. See omakorda toob juurde uusi kliente ja suurendab nende rahulolu pakutava teenusega.