Eesti    English

Kliendilugu: kasutajauuring pakkus TaskuTarga portaalile kasutajast lähtuvat vaatenurka

Kasutajauuring võimaldab oma toodet või teenust näha läbi kasutaja silmade. See on õpetlik kogemuslugu, kuidas soov mõista oma toodet aitab disaini ja arendustegevusi õiges suunas seada. Oma mõtteid jagas meiega Katrin Sooäär haridusportaali TaskuTark tiimist.

Kas teadsid? Kasutajakogemuse uuring koosneb 5 olulisest sammust: tellija vajaduste väljaselgitamine, kasutajate sihtgrupi kaasamine, intervjuude läbiviimine kasutajatega, tulemuste analüüsimine ning uuringuraporti esitlemine, milles tutvustame leitud probleeme ja lahenduse ettepanekuid. Kokkuvõttes valmib kasutajakogemuse parandamise strateegia.

1. Kuidas jõudsite oma meeskonnaga arusaamale, et teil on vaja läbi viia kasutajauuring?

TaskuTarga keskkonnal on erinevate rollidega kasutajaid: õpetajad, õpilased ja eraisikud. Õpetajate tunnihaldussüsteemi kasutajauuringu vajaduseni jõudsime väikese ringiga, nimelt käsiloleva arendusprojekti kaudu, mille käigus lisandub uusi võimalusi õpilasele ja eraisikule. Projekti käigus kaalusime paari lisatööriista paigaldamist ka olemasolevasse õpetajate tunnihaldussüsteemi.

Tiimiarutelude käigus sai selgeks, et tunnihaldussüsteem on siiani arenenud väga vajaduspõhiselt ehk oleme kasutajate tagasiside põhjal lisanud juurde funktsioone, millest kõik ei leia tänast statistikat vaadates kasutust. Seega soovisime enne uute võimaluste lisamist paremini mõista, kuidas õpetajad praegust süsteemi tajuvad ja kasutavad. Kuna oleme väikese tiimina oma tootega lähedalt seotud, võtsime appi erapooletu välise UX-teenusepakkuja.

2. Kuidas see kogemus oli?

Kasutajauuringu teenuse tellimine oli meie tiimi jaoks esmakordne kogemus – vaatamata sellele sujus protsess hästi ja arusaadavalt, UX Estonia lähenemine oli professionaalne.

3. Mis kõige rohkem üllatas?

Esmakordselt kasutajatestimisega kokku puutunud tiimiliikmeid üllatas, et nii kitsas ajaraamis ja vähese arvu kasutajate põhjal saab piisavalt infot. Leidude puhul suuri üllatusi ei olnud, sest olime valmis saama ausat tagasisidet, nii kasutajatestides osalejatelt kui ka teenusepakkujalt. Austust ja tänutunnet tekitas selle püsivuse ja kannatlikkuse nägemine, millega kasutajatestides osalenud õpetajad enda jaoks uues süsteemis navigeerisid.

4. Millist väärtust kasutajakogemuse uuring teie jaoks lõi?

Saime uuringu kaudu tunnihaldussüsteemile realistliku ja erapooletu vaatenurga, iga leiu juures soovitusi olukorra parandamiseks ja uusi mõtteid, mida tiimiga läbi arutada. Boonusena märkasime kasutajateste jälgides muutmist vajavaid detaile, mis polnud otseselt selle kasutajauuringu eesmärkidega seotud ja saime õpetajate mõtteid kuulates häid ideid, mille elluviimist tulevikus kaaluda.

5. Kui oluliseks peate, et meeskond osaleks kasutajakogemuse testimise jälgimisel?

Tiimil tasub kindlasti reaalajas kasutajatestide vaatamisel osaleda – juba sel praktilisel põhjusel, et erinevalt salvestiste vaatamisest on siis võimalik kasutaja otsuste ja tegevuste kohta lisaselgitusi küsida.

Kui puutud kasutajatestimisega kokku päris esmakordselt, saad protsessi jälgides arusaama sellest, miks kasutajatestimine üldse vajalik on, kuidas seda praktiliselt läbi viiakse ja muidugi kindluse selle kohta, et uuring hõlmab kokkulepitud kasutajateekondi.

Lisaks järgneb kasutajatestidele lühike arutelu, kus igal tiimiliikmel on võimalus testi ajal tekkinud mõtteid või tähelepanekuid tiimiga jagada. Tõsi on, et mida lähemalt testitava funktsionaalsuse või keskkonnaga seotud oled, seda ärevam tunne võib kasutajateste jälgides olla. Kuid see kogemus aitab enda toodet/teenust hetkeks kasutajate vaatenurgast näha ning seeläbi nende ootusi ja vajadusi paremini mõista.

6. Mida plaanite leidudega edasi teha?

Arutame tiimiga kõik leiud läbi ning paneme paika arendusprioriteedid.

TaskuTargast

TaskuTark on õpilastele, õpetajatele ja täiendõppijatele loodud portaal, mis ühendab endas Mauruse õppekirjanduse ja TaskuTarga parimad funktsionaalsused. Portaali eesmärk on olla innovaatiline ja interaktiivne digiõppekeskkond, et toetada õpetajat oma töö planeerimisel ning muuta õpilastele õppimine mitmekesisemaks.

Soovime omalt poolt TaskuTargale kõrget lendu ning UX Estonial on hea meel olla digitaalse kasutajakogemuse edendamise partneriks sellel teekonnal.

UX Estonia on digitaalse kasutajakogemuse disaini, uuringute, konsultatsiooni ja koolituse ettevõte.

Kui vajad abi portaali, äpi, veebilehe, iseteeninduse, e-poe, infosüsteemi vm digilahenduse loomisel või testimisel, võta meiega ühendust.

Kui soovid osa võtta mõnest meie koolitusest, vaata käimasolevaid koolitusi.

Et olla kursis UX ehk kasutajakogemuse valdkonnas toimuvaga, saada mõtteid ja nippe kasutajakogemuse edendamiseks, võid liituda meie uudiskirjaga. Me ei spämmi!