Kasutajakogemuse (UX) disaini kursus

Liitu endale sobival ajal! Soodushind kuni 19.10.2020.

Praktiline e-õppe koolitus koos personaalse mentorlusega!
Edukal lõpetamisel omandad UX Estonia sertifikaadi!

Oskus luua kasutajasõbralikku digiteenust on tänapäeval suureks konkurentsi eeliseks. Samuti on maailmas märgatav puudus UX disaineritest, ekspertidest, kes teavad, mis võtteid on vaja kasutada selleks, et saavutada nii klientide rahulolu kui ka äri eesmärgid.

Kursusel käsitletavad meetodid on aidanud ettevõtetel kokku hoida ca 40% arenduse kuludest, muutnud teenuse kasutajate rahulolu 2,6-lt 4,8-le punktile (skaalal 1 – 5), tõstnud lisateenuste müüki ca 20%, kasvatanud laenukindlustuse käivet +50%, suurendanud seadmete müüki +400% (me ei pea silmas 1-lt 4-le või 10-lt 40-le, vaid ikka suuremaid kasvunumbreid). 

Hea meel on ka tõdeda, et antud koolituse keskmine hinne on 5 punkti skaalal ⭐  4.6 (143 vastajat)!

Kasutajakogemuse (UX) disaini kursuse eesmärgiks on anda sulle vajalikud teadmised ja oskused UX disaineri ja eksperdina alustamiseks. 

Mis osadest kursus koosneb?

Kasutajakogemuse loomine
Prototüübi disain
Kasutajakogemuse testimine
Praktilised harjutused ja personaalne mentor

Kursuse oluliseks osaks on praktilised harjutused, mis võimaldavad õpitut hästi omandada. 

Kogu koolituse aja jooksul on sulle toeks ka personaalne mentor, kellega saad vajadusel ühenduses olla nii e-maili, videokõne kui ka telefoni teel. Tegu on klassiruumikoolitusest personaalsema kursusega. 

Vaata sissejuhatavat videot

Koolitajad ja mentorid

Artur Puiste, UX / UI disainer ja kasutajakogemuse ekspert, UX Estonia asutaja. Arturil on olnud suur rõõm disainida kasutajakogemust rahvusvahelistele ja suure ambitsiooniga ettevõtetele: Symantec, Playtech, Aasa, Ekspress Digital, Telia, Horticom, Itella jt.    

Jaan Margus, UX Estonia kaasasutaja, kasutajakogemuse disaini ja uuringute ekspert. Jaan on loonud ja parandanud mitmete organisatsioonide digitaalset kogemust: G4S, Fitlap, EAS, Leinonen, Hestia Hotel Group, KV.ee, Riigikantselei, Coop jt.

Kellele on koolitus suunatud?

Koolitusele on oodatud kõik, kes soovivad omandada põhiteadmisi kasutajakogemusest, prototüüpimisest ja kasutajakogemuse testimisest.

Mis ettevõtted ja organisatsioonid on koolitusel varem osalenud?

LHV Pank AS, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), Andmevara AS, Tallinna Vesi AS, If P&C Insurance AS, Registrite ja infosüsteemide Keskus, Playtech, Justiitsministeerium, Datel, Mooncascade, Piksel OÜ, Töötukassa, G4S, Eesti Energia, Cybernetica, Riigikantselei jt ettevõtete ja asutuse töötajad.

Mida on koolitusel osalenud koolituse kohta öelnud?

“Sain häid ideid, mõtteid kuidas arendavat teenust veel rohkem kasutajasõbralikumaks muuta. Ideid, kuidas inimesi rohkem kaasata teenuse testimisse. Toredad olid ka ülesanded, sai kohe läbi katsetada ja arutada. Väga julgustavad olid näited teie endi kogemusest. Aitäh!”

“See oli väga huvitav ja kasulik koolitus ja kogemus. Sain palju uusi teadmisi. Lektorid olid väga sõbralikud ja abivalmid. Plussiks oli ka see, et tegime palju praktilisi ülesandeid.”

“Olen käinud mitmetele UX/UI teemalistel koolitustel-seminaridel, mis kõik on jäänud üldiseks, laialivalguvaks ja liiga teoreetiliseks. Eilne koolitus ületas kõik ootused – head lektorid, tasakaalus teoreetiliste teadmiste ja hands-on osa ning eriti hea meel on kahe uue tööriista üle. Minu suur tänu!”

Millal koolitus toimub?

Kui palju koolitus maksab?

Tavahind: 499.- € + KM

Mis on e-õppe eelisteks?

Registreeri ennast koolitusele!

Kuidas toimub õppijate täienduskoolitusele vastuvõtt?
Õppija saab koolitusele registreeruda veebilehel oleva registreerimisvormi kaudu. 

Kuidas toimub õppetasu maksmine ja sellest vabastamine?
Õppetasu maksmine käib meie poolt esitatud arve alusel enne õpingute alustamist.
Online (e-õppe) koolituse tasu on võimalik maksta koolituse lehel toodud kestuse perioodi vältel arve alusel või tasudes Thinkific koolituskeskkonnas krediitkaardiga.
Õppetasust vabastamise võimalusi hetkel ei ole võimalik pakkuda.

Milline on õppetasu tagastamise tingimused ja kord? 
Õppetasu tagastatakse juhul kui õpingud jäävad ära meist tulenevatel põhjustel, nt koolitaja haigetumine või muu mõjuv põhjus, mille puhul koolitaja ei saa koolitust läbi viia. Samuti tagastatakse õppemaks juhul kui koolitusgrupi miinimumosalejate arv ei ole täidetud. Minimaalseks osalejate arvuks on 4 õppijat. 

Kas koolituse osaleja saab diplomi?
Koolituse edukal läbimisel väljastatakse õppijale tunnistus. Tunnistuse saamise eelduseks on osalemine koolitusel ning koolituse järgse online-testi edukas sooritus. Test koosneb valikvastustega küsimustest. Testi edukaks läbimiseks on vaja vastata 90% küsimustest õigesti. Kui test ebaõnnestub on võimalik seda ühe korra uuesti proovida. 

Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
Õppekavade kvaliteedi tagame koostöös koolitajatega, kes on oma valdkonna praktikud, töötades kohalike ja rahvusvaheliste ettevõtete kasutajakogemuse kujundamisel. See võimaldab õppijatele edasi anda viimase aja teadmisi ja trende. Õppekavade sisu vaadatake üle ning kohendatakse vastavalt turuolukorrale vähemalt 1 kord aastas. 

Täienduskoolituskursusega seotud koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
Koolituse läbiviijateks peavad olema kasutajakogemuse valdkonna praktikud, kes on selles valdkonnas aktiivselt tegevad kasutajakogemuse disaini ja/või uuringute vallas. Koolitajate vastavust valdkonnas tegutsemisele kontrollitakse vähemalt 1 kord aastas. 

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
Õppekeskkonnad jagunevad kaheks: klassiruumis ja online õpe. 

Klassiruumi õppe puhul kasutatavad ruumid peavad olema hästi ventileeritud ja loomuliku valgusega. Ruumis peavad olema tehnilised vahendid koolituse läbiviimiseks: arvuti, projektor, klikker, paberid, pastakad, mugavad lauad ja toolid. 

Online õppe puhul peab keskkond olema õppijale interneti vahendusel kättesaadav ning kasutatav kaasaegsetest veebilehitsejates. 

Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord
Peale igat koolitust kogutakse elektroonilise küsimustiku kaudu kõigi õppijate tagasiside. Tagasiside on oluline osa nii õppekava kui ka koolitajate hindamisel.