UX/UI disaineri portfoolio loomine

Osalejate arv täitunud. Kursus taasavaneb septembris.

– Personaalse mentori toega kursus!
– Koolitus sobib edasijõudnutele. 
– UX Estonia (UX Advisors OÜ) on Eesti Töötukassa ametlik koolituskaardi koostööpartner.

Edasijõudnute kursusel osalemiseks palume sul eelnevalt läbida kursused: Kasutajakogemuse disaini baaskursus ja UX/UI disain Figma tarkvaraga.

UX/UI disaineri portfoolio olemasolu on tihtilugu eelduseks tööle või praktikale kandideerimiseks.  

Portfoolio näitab sinu kui UX/UI disaineri oskusi ja teadmisi ning kogemusi UX/UI valdkonnas. 

Kursuse eesmärgiks on aidata sul luua portfoolio, mis oleks mitmekülgne, tööturu vajadustele vastav ning sind hästi esindav.

Mis osadest kursus koosneb?

Kursus algab kohtumisest mentoriga, mille käigus saad ülevaate UX/UI portfoolio loomise parimatest praktikatest. Kohtumise käigus lepitakse kokku sinu portfoolio suund ehk mis töid oleks sul soovitav portfooliosse luua. 

Seejärel algab mentori toel sinu iseseisev töö. Eesmärgiks on 2 kuu jooksul luua kuni 3 projekti sinu UX/UI disaini oskuste täiendamiseks ja näitamiseks. 

Koolituse käigus on sul võimalik oma portfoolio tarbeks disainida ja analüüsida veebilehti, äppe, portaale, e-poode, infosüsteeme jt kasutajaliideseid. 

Lisaks jooksvale tagasisidele e-kirja teel on koolituse osaks 4 kohtumist mentoriga. 

Kohtumised toimuvad veebi teel sinule sobival ajal. 

Mentori tugi kogu kursuse vältel

Artur Puiste, UX / UI disainer ja kasutajakogemuse ekspert, UX Estonia asutaja. Arturil on olnud suur rõõm disainida kasutajakogemust rahvusvahelistele ja suure ambitsiooniga ettevõtetele: Symantec, Playtech, Itella, Ekspress Digital, Telia, RecruitLab, Thorgate jt.    

Mida on koolitusel osalenud koolituse kohta öelnud?

“Kursusel oli mul hea koostöö mentoriga. Valisin välja mind huvitavad ning minu portfolio loomiseks vajalikud projektid. Disainisin Figmas turismiteemalise äpi ning arvutimängude müügi kodulehe vaateid. Samuti viisin läbi ehituspoodide kasutusmugavuse testi kasutajatega, mille tulemustest saab hea näite minu kogemuste pagasisse. Soovitan kursust kõigile, kellel on vaja tuge enda UX/UI portfoolio loomisel. “
– Margus

“Kursuse käigus tegelesin erinevate UX/UI projektidega oma portfolio tarbeks. Disainisin uued vaated infosüsteemile. Viisin läbi e-poe kasutajauuringu. Disainisin arvuti- ja mobiilisõbraliku maabumislehe toote müümiseks. Mentoriga olid meil regulaarsed kohtumised, mille käigus vaatasime tehtud töid üle ning sain abi tekkinud küsimustes. Kursusega jäin rahule.”
– Fred

Millal koolitus toimub?

Kui palju koolitus maksab?

960.- € + KM (hind koos käibemaksuga 1 152.- €)

Mis on e-õppe eelisteks

Registreeri koolitusele!

Hind: 960.- € + KM (hind koos käibemaksuga 1 152.- €) / osaleja

Kuidas toimub õppijate täienduskoolitusele vastuvõtt?
Õppija saab koolitusele registreeruda veebilehel oleva registreerimisvormi kaudu. 

Kuidas toimub õppetasu maksmine ja sellest vabastamine?
Õppetasu maksmine käib meie poolt esitatud arve alusel enne õpingute alustamist. Õppetasust vabastamise võimalusi hetkel ei ole võimalik pakkuda.

Milline on õppetasu tagastamise tingimused ja kord? 
Õppetasu tagastatakse juhul kui õpingud jäävad ära meist tulenevatel põhjustel, nt koolitaja haigestumine või muu mõjuv põhjus, mille puhul koolitaja ei saa koolitust läbi viia. 

Kas koolituse osaleja saab diplomi?
Koolituse edukal läbimisel väljastatakse õppijale tunnistus. Tunnistuse saamise eelduseks on osalemine koolitusel, praktiliste tööde esitamine ning koolituse järgse online-testi edukas sooritus. Test koosneb valikvastustega küsimustest. Testi edukaks läbimiseks on vaja vastata 80% küsimustest õigesti. Kui test ebaõnnestub on võimalik seda ühe korra uuesti proovida. 

Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
Õppekavade kvaliteedi tagame koostöös koolitajatega, kes on oma valdkonna praktikud, töötades kohalike ja rahvusvaheliste ettevõtete kasutajakogemuse kujundamisel. See võimaldab õppijatele edasi anda viimase aja teadmisi ja trende. Õppekavade sisu vaadatakse üle ning kohendatakse vastavalt turuolukorrale vähemalt 1 kord aastas. 

Täienduskoolituskursusega seotud koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
Koolituse läbiviijateks peavad olema kasutajakogemuse valdkonna praktikud, kes on selles valdkonnas aktiivselt tegevad kasutajakogemuse disaini ja/või uuringute vallas. Koolitajate vastavust valdkonnas tegutsemisele kontrollitakse vähemalt 1 kord aastas. 

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
Online õppe puhul peab keskkond olema õppijale interneti vahendusel kättesaadav ning kasutatav kaasaegsetest veebilehitsejates. 

Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord
Peale igat koolitust kogutakse elektroonilise küsimustiku kaudu kõigi õppijate tagasiside. Tagasiside on oluline osa nii õppekava kui ka koolitajate hindamisel.