Eesti    English

UX/UI disaineri portfoolio loomine

Liitu endale sobival ajal!

– Koolitus väikeses ja hubases grupis.
– Sisaldab ka personaalse mentori tuge.
– Koolitus sobib edasijõudnutele.

– UX Estonia (UX Advisors OÜ) on Eesti Töötukassa ametlik koolituskaardi koostööpartner.
– UX Estonia on läbinud Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri täienduskoolituse õppekavarühma tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs kvaliteedi hindamise 2022. aastal.

Edasijõudnute kursusel osalemiseks soovitame sul eelnevalt läbida kursused: Kasutajakogemuse disaini baaskursus ja UX/UI disain Figma tarkvaraga või klassiruumikoolitusena 2-päevane UX/UI disaini koolitus.

UX/UI disaineri portfoolio olemasolu on tihtilugu eelduseks tööle või praktikale kandideerimiseks.  

Portfoolio näitab sinu kui UX/UI disaineri oskusi ja teadmisi ning kogemusi UX/UI valdkonnas. 

Kursuse eesmärgiks on aidata sul luua portfoolio, mis oleks mitmekülgne, tööturu vajadustele vastav ning sind hästi esindav.

Mis osadest kursus koosneb?

Kursus algab kohtumisest mentoriga, mille käigus saad ülevaate UX/UI portfoolio loomise parimatest praktikatest. Kohtumise käigus lepid koos mentoriga kokku enda portfoolio suuna ehk mis töid oleks sul soovitav portfooliosse luua. 

Seejärel algab mentori toel sinu iseseisev töö. Eesmärgiks on 2 kuu jooksul luua kuni 3 projekti sinu UX/UI disaini oskuste täiendamiseks ja näitamiseks. 

Koolituse käigus on sul võimalik oma portfoolio tarbeks disainida ja analüüsida veebilehti, äppe, portaale, e-poode, infosüsteeme jt kasutajaliideseid. 

Koolituse osaks on regulaarsed kohtumised mentoriga. Kohtumised toimuvad veebi teel.

Mentori tugi kogu kursuse vältel

Artur Puiste, UX / UI disainer ja kasutajakogemuse ekspert, UX Estonia kaasasutaja.

Arturil on rohkem kui 10 aastane kogemus kasutajakogemuse valdkonnas. Artur on loonud lahendusi suurtele ja väikestele, kiirelt kasvavatele ja ambitsioonikatele, olulisi teenuseid ja kogemusi pakkuvatele ettevõtetele ja asutustele, nt Playtech, Symantec, G4S, Fitlap, Itella, Ekspress Grupp, Coop, Eesti Pank, EAS, Majandusministeerium, Lennuliiklusteenindus, KV.ee, Osta.ee, Riigikantselei, Aasa, Horticom, TextMagic, Avis, Brain Twin, Maxima, RecruitLab, Thorgate, jt.

Vaata Arturi CV-d.

Mida on koolitusel osalenud koolituse kohta öelnud?

“Kursusel oli mul hea koostöö mentoriga. Valisin välja mind huvitavad ning minu portfolio loomiseks vajalikud projektid. Disainisin Figmas turismiteemalise äpi ning arvutimängude müügi kodulehe vaateid. Samuti viisin läbi ehituspoodide kasutusmugavuse testi kasutajatega, mille tulemustest saab hea näite minu kogemuste pagasisse. Soovitan kursust kõigile, kellel on vaja tuge enda UX/UI portfoolio loomisel. “
– Margus

“Kursuse käigus tegelesin erinevate projektidega oma portfolio tarbeks. Disainisin uued vaated infosüsteemile. Viisin läbi e-poe kasutajauuringu. Disainisin arvuti- ja mobiilisõbraliku maabumislehe toote müümiseks. Mentoriga olid meil regulaarsed kohtumised, mille käigus vaatasime tehtud töid üle ning sain abi tekkinud küsimustes. Kursusega jäin rahule.”
– Fred

“Kursuse raames valmis UX/UI portfoolio, kuhu valisin mind kõige rohkem kõnetavad ja huvi pakkuvad teemad. Disainisin Figmas mobiilisõbralikud vaated finantsteemalisele leheküljele ja reisimisest inspireeritud veebilehe vaated. Viisin läbi e-poodide kasutajauuringu võrdlustestimise reaalsete kasutajatega. Koostöö mentoriga sujus väga hästi. Suurepärane kursus kõigile, kellel huvi UX/UI disaini vastu ja kes soovivad luua head ning läbimõeldud portfooliot mentori juhendamisel.”
– Birgit

“Portfoolio loomise kursuse valisin jätkuks kasutajakogemuse (UX) disaini kursusele ning UX/UI disain Figma tarkvaraga. Tegin kasutajauuringu kohalikule turismi leheküljele ning disainisin e-poe nii mobiili kui ka desktopi versioonid. Mentoriga koostöö sujus väga hästi. Alati oli valmis kaasa mõtlema ja asjalikku nõu andma.”
– Kalev

“Kursuse lõpuks jõudsin koostada UX ja UI uuringuid koos redisainiga finantsteemalisele leheküljale, riigiameti portaalile ja toitlustuse äpile. Uurimiseks ja testimiseks viisin läbi kasutajauuringuid reaalsete kasutajatega. Mul oli väga hea mentor, kes mind õpetas, suunas, andis mulle nõu ja tagasisidet. See on parim kursus neile, kes tahab saada UI/UX disaineriteks ning neile, kes soovivad luua head portfooliot, mis hakkab esitama selle looja tugevamaid külgi.”
– Anna

“Olin UX/UI disanis algaja kui võtsin kaks kursust Töötukassa kaudu – UX disain ja portfoolio loomine. Mõlemad kursused on asjalikud, hästi korraldatud. Portfoolio kursuse käigus Artur andis alati konstruktiivset tagasisidet, oli minu jaoks alati toetus ja motiveeris edasi liikuda samas tempos, jagas oma kogemuse ja teadmisi. Soovitan kõikidele UX Estonia nii kursused kuid ka teenuseid, sest sain ise väga meeldiva suhtumise, kogemuse ja teadmised.
Suured tänud ja soovin edu UX Estonia tiimile!”
– Ksenia

Millal koolitus toimub?

Kui palju koolitus maksab?

960.- € + KM (hind koos käibemaksuga 1 152.- €)

Registreeri koolitusele!

Hind: 960.- € + KM (hind koos käibemaksuga 1 152.- €) / osaleja

Kuidas toimub õppijate täienduskoolitusele vastuvõtt?
Õppija saab koolitusele registreeruda veebilehel oleva registreerimisvormi kaudu. 

Kuidas toimub õppetasu maksmine ja sellest vabastamine?
Õppetasu maksmine käib meie poolt esitatud arve alusel enne õpingute alustamist. Õppetasust vabastamise võimalusi hetkel ei ole võimalik pakkuda.

Milline on õppetasu tagastamise tingimused ja kord? 
Õppetasu tagastatakse juhul kui õpingud jäävad ära meist tulenevatel põhjustel, nt koolitaja haigestumine või muu mõjuv põhjus, mille puhul koolitaja ei saa koolitust läbi viia. 

Kas koolituse osaleja saab diplomi?
Koolituse edukal läbimisel väljastatakse õppijale tunnistus. Tunnistuse saamise eelduseks on osalemine koolitusel ja praktiliste tööde arvestatud sooritamine. Praktiliste tööde vastavust õpitulemustele hindab koolitaja. Juhul kui õppija õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ei saavuta, väljastatakse õppijale tõend saavutatud õpiväljundite ulatuses.  

Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
Õppekavade kvaliteedi tagame koostöös koolitajatega, kes on oma valdkonna praktikud, töötades kohalike ja rahvusvaheliste ettevõtete kasutajakogemuse kujundamisel. See võimaldab õppijatele edasi anda viimase aja teadmisi ja trende. Õppekavade sisu vaadatakse üle ning kohendatakse vastavalt turuolukorrale vähemalt 1 kord aastas. 

Täienduskoolituskursusega seotud koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
Koolituse läbiviijateks peavad olema kasutajakogemuse valdkonna praktikud, kes on selles valdkonnas aktiivselt tegevad kasutajakogemuse disaini vallas. Koolitajate vastavust valdkonnas tegutsemisele kontrollitakse vähemalt 1 kord aastas. 

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
Online õppe puhul peab keskkond olema õppijale interneti vahendusel kättesaadav ning kasutatav kaasaegsetest veebilehitsejates. 

Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord
Koolituse perioodi keskel ja lõpus kogutakse elektroonilise küsimustiku kaudu kõigi õppijate tagasisidet. Tagasiside on oluline osa nii õppekava kui ka koolitajate hindamisel.

Mis on antud täiendkoolituse õppekavarühm?
Õppevaldkond: Informatsiooni ja kommunikatsioonitehnoloogiad. Õppesuund: Informatsiooni ja kommunikatsioonitehnoloogiad. Õppekavarühm:  Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs.