Eesti    English

UX / UI disaini koolitus + portfoolio loomise mentorprogramm

Osale klassiruumis või Zoomis

Kui eelistad koolitust ilma portfoolio loomise mentorprogrammita, vaata palun UX/UI disaini koolitust klassiruumis. Soovi korral võid osaleda ka endale sobival ajal meie e-õppe kursustel: Kasutajakogemuse (UX) disaini kursus ja UX/UI disain Figma tarkvaraga.

UX / UI disaineri oskused on tööturul aina kasvavas nõudluses. Seda põhjusel, et hästi läbimõeldud ja lihtsalt kasutatavad digiteenused loovad ettevõtetele olulise konkurentsieelise ning aitavad kokku hoida asjatuid kulutusi arenduste ringi tegemisele. UX/UI koolitus annab sulle esmased oskused, kuidas kasutajaliidese disain hästi toimima panna, et luua kliendile parim kasutajakogemus.

Koolituse käigus saad ennast UX/UI disainerina proovile panna omandades vajalikud teadmised ja võtted, kuidas veebilehti, äppe, portaale, infosüsteeme jm digiteenuseid paremaks muuta ning ideest valmis lahendusi disainida.

Kui tulevikus UX/UI disainerina töötad, siis on hea teada:

  • Et iga euro, mis on kasutajakogemuse parandamisele kulutatud võib ettevõttele tuua tagasi kuni 100 eurot rohkem.
  • 80% klientidest on nõus parema kasutajakogemuse eest rohkem maksma.
  • 70% ärijuhtidest leiab, et hea kasutajakogemus on konkurentsieeliseks.

Allikas: UX Planet

Koolituse teemad

Koolitusel võid osaleda nii klassiruumis kui ka üle veebikõne.

1. päev, 9:00 – 17:00
2. päev, 9:00 – 17:00
3. päev, 9:00 – 17:00
Klassiruumikoolitusele järgneb 2 kuuline mentorprogramm UX/UI disaineri portfoolio loomiseks

UX/UI disaineri portfoolio olemasolu on tihtilugu eelduseks tööle või praktikale kandideerimiseks.

Portfoolio näitab sinu kui UX/UI disaineri oskusi ja teadmisi ning kogemusi UX/UI valdkonnas.

Mentorprogrammi eesmärgiks on aidata sul luua portfoolio, mis oleks mitmekülgne, tööturu vajadustele vastav ning sind hästi esindav.

Kursus algab kohtumisest mentoriga, mille käigus saad ülevaate UX/UI portfoolio loomise parimatest praktikatest. Kohtumise käigus lepid koos mentoriga kokku enda portfoolio suuna ehk mis töid oleks sul soovitav portfooliosse luua. 

Seejärel algab mentori toel sinu iseseisev töö. Eesmärgiks on 2 kuu jooksul luua kuni 3 projekti sinu UX/UI disaini oskuste täiendamiseks ja näitamiseks. 

Koolituse käigus on sul võimalik oma portfoolio tarbeks disainida ja analüüsida veebilehti, äppe, portaale, e-poode, infosüsteeme jt kasutajaliideseid. 

Koolituse osaks on regulaarsed kohtumised mentoriga (8 kohtumist). Kohtumised toimuvad veebi teel väikeses grupis.

Koolituse maht

160 akadeemilist tundi, sellest 27 ak. tundi koolitust klassiruumis või reaalajas üle veebi Zoomis ja portfoolio loomise mentorprogrammi raames 8 ak. tundi õpet koos juhendajaga ning 125 ak. tundi iseseisvat õpet ja praktilist tööd. 

Koolituse õpiväljundid

Kursuse edukal lõpetamisel tunned UX/UI disaini protsessi. Mõistad kasutajast lähtuva disaini etappe, UI disaini printsiipe, disainisüsteeme, ligipääsetavuse lähtekohti ja parimaid UX/UI disaini praktikaid. Tead, millest kasutajakogemus koosneb, kuidas seda analüüsida ja kasutajatega testida. Mõistad AI rolli UX/UI disaini projektides. Oskad luua prototüüpe nii paberil kui digitaalselt Balsamiq, Marvelapp kui ka Figma tarkvaraga. Oled valmis UX/UI disainerina alustama.

Koolitaja ja mentor

Artur Puiste, UX / UI disainer ja kasutajakogemuse ekspert, UX Estonia kaasasutaja.

Arturil on rohkem kui 10 aastane kogemus kasutajakogemuse valdkonnas. Artur on loonud lahendusi suurtele ja väikestele, kiirelt kasvavatele ja ambitsioonikatele, olulisi teenuseid ja kogemusi pakkuvatele ettevõtetele ja asutustele, nt Playtech, Symantec, G4S, Fitlap, Itella, Ekspress Grupp, Coop, Eesti Pank, EAS, Majandusministeerium, Lennuliiklusteenindus, KV.ee, Osta.ee, Riigikantselei, Aasa, Horticom, TextMagic, Avis, Brain Twin, Maxima, RecruitLab, Thorgate, jt.

Vaata Arturi CV-d.

Külalismentor

Jaan Margus, UX / UI disainer start-upis Rendin. 

Jaan omab pikaajalist kogemust kasutajaliideste disaini ja kasutajauuringute alal. Jaan on aidanud ettevõtteid telekommunikatsiooni, e-kaubanduse, finantstehnoloogia, lennunduse jt valdkondadest.

Vaata Jaani CV-d.

Igor Šalagin, vabakutseline UX / UI disainer. 

Igor on vabakutselisena teostanud üle 70 UX / UI disaini projekti. Igor on täna üks kõrgemini hinnatud disainer rahvusvahelisel Upwork platvormil.

Vaata Igori CV-d.

Kellele on koolitus suunatud?

Koolitusele on oodatud kõik, kes soovivad omandada põhiteadmisi digitaalse kasutajakogemuse ja kasutajaliidese disainist. Koolitus ei eelda valdkonna spetsiifilisi teadmisi. Vajalik arvuti ja interneti kasutamise oskus tavakasutaja tasemel. Valmidus õppida uusi internetipõhiseid programme. Koolitus toimub eesti keeles, vajalik ka inglise keele oskus keskmisel tasemel.

Kus koolitus aset leiab?

Tallinnas, Ülemiste City’s, aadressil Lõõtsa 5, Tallinn või üle veebikõne.

Kus mentorprogramm aset leiab?

Kohtumised mentoriga toimuvad veebikõne vahendusel.

Mida on koolitusel osalenud mentorprogrammi kohta öelnud?

Mul oli huvi saada nii nõu kui ka tagasisidet portfoolio loomisele, kui ka ülevaadet turu kohta. Peale selle, et Artur on äärmiselt meeldiv inimene, siis sain temalt ka väga palju uusi teadmisi, kui ka väärtuslikku tagasisidet. Seega suur aitäh Sulle ja kunagi vast kohtume ka ekraaniväliselt!”
– Jaanus, alustas UX/UI disainerina tööd Tartu Ülikoolis

Portfoolio kursuse käigus Artur andis alati konstruktiivset tagasisidet, oli minu jaoks alati toetus ja motiveeris edasi liikuma samas tempos, jagas oma kogemusi ja teadmisi. Soovitan kõikidele UX Estonia kursuseid kui ka teenuseid, sest sain ise väga meeldiva suhtumise, kogemuse ja teadmised. Suured tänud ja soovin edu UX Estonia tiimile!”
– Ksenia, alustas UX/UI disainerina tööd Riigi Infosüsteemi Ametis

“Mul oli väga hea mentor, kes mind õpetas, suunas, andis mulle nõu ja tagasisidet. See on parim kursus neile, kes tahavad saada UI/UX disaineriteks ning neile, kes soovivad luua head portfooliot, mis hakkab esindama selle looja tugevamaid külgi.”
– Anna, alustas UX/UI disainerina tööd ettevõttes DrHouse

“Koostöö mentoriga sujus väga hästi. Suurepärane kursus kõigile, kellel huvi UX/UI disaini vastu ja kes soovivad luua head ning läbimõeldud portfooliot mentori juhendamisel.”
– Birgit, alustas UX/UI disaineri praktikat ettevõttes ADM Interactive, hiljem asus tööle UX/UI disainerina Trinidad Wisemanis

“Mentoriga olid meil regulaarsed kohtumised, mille käigus vaatasime tehtud töid üle ning sain abi tekkinud küsimustes. Kursusega jäin rahule.”
– Fred, alustas UX/UI disaineri praktikat ettevõttes Velvet

“Mentoriga koostöö sujus väga hästi. Alati oli valmis kaasa mõtlema ja asjalikku nõu andma.”
– Kalev, alustas tegutsemist vabakutselise UX/UI disainerina

“Soovitan kursust kõigile, kellel on vaja tuge enda UX/UI portfoolio loomisel.”
– Margus 

“Jäin kursusega väga rahule. Andis palju head praktikat ja enesekindlust ning eneseusku tulevikuks. Kursuse juhendajailt sai palju häid nippe ja teadmisi ning pidev üks-ühele tagasiside andmine ja tööde üle vaatamine ning analüüs andis võimaluse kiirelt ja intensiivselt teha antud erialal arenguhüpe. Kui võrdlen ennast enne ja pärast kursust – on muutus suur:). Soovitan igal juhul kõigile, kes soovivad saada UX/UI disaineriks!”
– Mariann, alustas tegutsemist vabakutselise UX/UI disainerina

“Peale gümnaasiumi lõppu olen mitu aastat otsinud endale sobivat tegevusala. Lõpuks võin ma öelda, et olen selle leidnud. UX/UI disainerina on nii palju mida igapäevaselt oma töös avastada, et igav kohe kindlasti ei hakka! Õppimiskeskkond on vaba ja toetav. Artur on samuti äärmiselt toetav ja aitab leida tekkinud probleemidele koos sinuga lahenduse. Olen äärmiselt tänulik nende teadmiste ja oskuste eest, mida omandasin sellel vahval teekonnal. Aitäh!”
– Elis 

Kui palju koolitus maksab?

Hind sisaldab koolituse slaide, tunnistust, klassiruumis osaledes ka lõunasööki, vahepalu ja tasuta parkimist igal koolituse päeval.

Registreeri koolitusele!

*  tärniga märgitud väljad on kohustuslikud.

Mis koolitusi UX Estonia pakub?
Pakume mitmeid UX/UI disaini koolitusi.
E-õppes:
Kasutajakogemuse (UX) disaini kursus​,
UX/UI disain Figma tarkvaraga​.
Klassiruumis või üle veebi reaalajas:
UX/UI disaini koolitus,
UX/UI disaini koolitus + portfoolio loomise mentorprogramm.
Üle veebi reaalajas:
UX/UI disaineri portfoolio loomine.

Kuidas toimub õppijate täienduskoolitusele vastuvõtt?
Õppija saab koolitusele registreeruda veebilehel oleva registreerimisvormi kaudu. 

Mis seadmega kursusel osaleda?
Koolitusel osalemiseks on vaja arvutit. Klassiruumikoolitusele võib võtta kaasa nii enda arvuti kui ka kasutada klassiruumis olevat arvutit. Veebiõppe puhul tuleb kasutada enda arvutit, millel on kaasaegne veebilehtiseja (nt Chrome) ning toimivad kõlarid ja mikrofon. Mikrofon on vajalik reaalajas läbiviidava koolituse puhul. Mikrofoni ei ole vaja järelvaadatava koolituse puhul.

Mis tasemel arvutikasutuse oskus peab õppijal kursusel osalemiseks olema?
Vajalik arvuti kasutamise oskus tavakasutaja tasemel. Valmidus õppida uusi veebipõhiseid programme.

Kuidas toimub õppetasu maksmine ja sellest vabastamine?
Õppetasu maksmine käib meie poolt esitatud arve alusel enne õpingute alustamist. Õppetasust vabastamise võimalusi hetkel ei ole võimalik pakkuda.

Milline on õppetasu tagastamise tingimused ja kord? 
Õppetasu tagastatakse juhul kui õpingud jäävad ära meist tulenevatel põhjustel, nt koolitaja haigestumine või muu mõjuv põhjus, mille puhul koolitaja ei saa koolitust läbi viia. 

Kas koolituse osaleja saab tunnistuse?
Koolituse edukal läbimisel väljastatakse õppijale tunnistus. Tunnistuse saamise eelduseks on osalemine koolitusel, praktiliste tööde ja testi arvestatud sooritus. Test koosneb valikvastustega küsimustest. Testi edukaks läbimiseks on vaja vastata 80% küsimustest õigesti. Praktiliste tööde vastavust õpitulemustele hindab koolitaja. Juhul kui õppija õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ei saavuta, väljastatakse õppijale tõend saavutatud õpiväljundite ulatuses.  

Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
Õppekavade kvaliteedi tagame koostöös koolitajatega, kes on oma valdkonna praktikud, töötades kohalike ja rahvusvaheliste ettevõtete kasutajakogemuse kujundamisel. See võimaldab õppijatele edasi anda viimase aja teadmisi ja trende. Õppekavade sisu vaadatakse üle ning kohendatakse vastavalt turuolukorrale vähemalt 1 kord aastas. 

Täienduskoolituskursusega seotud koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
Koolituse läbiviijateks peavad olema kasutajakogemuse valdkonna praktikud, kes on selles valdkonnas aktiivselt tegevad kasutajakogemuse disaini ja uuringute vallas. Koolitajate vastavust valdkonnas tegutsemisele kontrollitakse vähemalt 1 kord aastas. 

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
Klassiruumi õppe puhul kasutatavad ruumid peavad olema hästi ventileeritud ja loomuliku valguse või kaasaegse valgustusega. Ruumis peavad olema tehnilised vahendid koolituse läbiviimiseks: arvuti, projektor/teler, klikker, paberid, pastakad, mugavad lauad ja toolid. 

Veebiõppe puhul peab õppekeskkond olema õppijale interneti vahendusel kättesaadav ning kasutatav kaasaegsetes arvuti veebilehitsejates.  

Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord
Peale igat koolitust kogutakse elektroonilise küsimustiku kaudu kõigi õppijate tagasisidet. Tagasiside on oluline osa nii õppekava kui ka koolitajate hindamisel ning arendamisel.

Mis on antud täiendkoolituse õppekavarühm?
Õppevaldkond: Informatsiooni ja kommunikatsioonitehnoloogiad. Õppesuund: Informatsiooni ja kommunikatsioonitehnoloogiad. Õppekavarühm:  Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs.